Whistleblowing

Vi värdesätter en god och etisk arbetsmetod. Vi kommer att bidra till en känsla av trygghet och ta all eventuell oegentlighet på allvar. Vår verksamhet bygger på anställda, kunder och leverantörer; därför har vi inrättat denna anonyma och säkra kanal för visselblåsning, där vi också har utsett en intern oberoende grupp för att hantera alla ärenden.

CNC Plåt i Västervik AB har valt Whistle Tools som vårt visselblåsarsystem. Vi har beskrivit hur vårt system ska fungera i vår visselblåsarpolicy, inklusive vad som kan rapporteras, vem som kan rapportera och hur rapporter hanteras.

Vårt system kan nås här: www.whistleworld.tools. Det kräver inget lösenord. Allt du behöver göra är att välja språk och svara på de frågor som dyker upp när du klickar på knappen 'Rapportera'.

Du finner även vår policy här

Kjell Johansson.

IT / Verksamhetsutveckling