Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att ta ett helhetsansvar för hela den process som krävs för att tillgodose kundens behov, från utveckling och inköp till monterad produkt och levereras till slutkund. På så sätt kan vi nämligen vara helt säkra på att produkten håller högsta möjliga kvalité, men vi minskar också risken för missförstånd och förseningar eftersom vi kan produkten och hela processen kring den.

Mervärde för våra kunder.

Vi har tagit till oss en hel del av asiaternas synsätt på slöserier, framförallt slöserier som inte tillför våra kunder något värde. Slöseriet står i motsats till det mervärde som vi kan skapa för våra kunder. Vi har under de senaste åren investerat i både maskiner och lokaler, men framförallt i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram, där även kunder och leverantörer deltagit. Detta helt i linje med strävan att ständigt förbättras.