Kundunika värmeväxlare tar form.

Från plåtdetalj till anpassad lamellvärmeväxlare.

I tätt samarbete.

Det globala företaget har sedan flera år varit en samarbetspartner till CNC Plåt. Företaget producerar lamellvärmeväxlare som används till värmning, kylning och värmeåtervinning i ventilationssystem och industriell utrustning. Det var efter att företaget vuxit ur sin egen kapacitet som de tog hjälp av CNC Plåt med tillverkningen.

Flexibla och behovsstyrda.

CNC Plåt del i produktionen av värmeväxlarna är kundunika och orderstyrda detaljer. Ingen värmeväxlare är den andra lik, vilket gör att vi på CNC måste vara flexibla för att kunna möta kundens behov. Vi producerar plåtdetaljer för montering hos företaget, svetsade produktkomponenter med viss montering samt att vi genomför läcktest av produkten för att se att den håller tätt.

I väntan på slutkund.

Detaljerna är ofta stora och skrymmande och produceras i låga serier. Självklart lagerhåller vi delarna för vidare distribution till kunden. Vi på CNC Partner ser ständigt fram emot nya utmaningar och anpassningar i produktionen av värmeväxlarna.

Peter Pettersson.

Teknik & Beredning
Frågor om projektet? Fyll i dina uppgifter så återkommer jag.