Våra värderingar.

Det är tack vare våra mjuka värderingar vi står stadigt med fötterna på jorden. Så skapas mervärde för våra kunder.

Ärlighet.

Det är grunden för långa och starka kundrelationer. Det är också grunden för relationerna mellan medarbetare. Genom att leva upp till våra löften och hålla en hög kvalitet i allt vårt arbete förtjänar vi trovärdighet. 

Närhet.

Samhörighet är viktigt för oss.  Det handlar om delaktighet och engagemang, om nyfikenhet och viljan att förstå. Faktum är att det ligger i hjärtat av vår kultur. Vi vet att vi är som bäst när vi litar på varandra, drar i samma riktning och inte minst har roligt tillsammans.

Kostnadskloka.

Är det sätt vi agerar på i alla situationer, vi ska alltid välja det mest kostnadskloka alternativet för vår kund och vårt företag. Att vara kostnadsklok är inte detsamma som att vara snål, det är att ha mod att ta rätt kostnad i rätt tid.  

Ständiga förbättringar. 

Vi är inte som andra företag, och vi vill inte vara det heller. Vi vill utmana konventioner och driva på positiva förändringar i vår bransch. Vi är rastlösa genomförare, drivna av nyfikenhet, entusiasm och en önskan om att skapa ett effektivare företag med mindre miljöavtryck.

Hållbar industri.

Vi vill ha en positiv inverkan på världen. Hållbarhet handlar även om sociala aspekter. Att förena god lönsamhet med hänsyn mot miljö och socialt engagemang, det genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vi väntar inte, för jorden väntar inte.

 

Johan Sjöblom.

VD
Frågor om CNC Plåt? Fyll i dina uppgifter så återkommer jag inom kort.