Våra värderingar.

Det är tack vare våra mjuka värderingar vi står stadigt med fötterna på jorden. Så skapas mervärde för våra kunder.

Ärlighet.

Det är grunden för långa och starka kundrelationer. Det är också grunden för relationerna mellan medarbetare. Genom att leva upp till våra löften och hålla en hög kvalitet i allt vårt arbete förtjänar vi trovärdighet. 

 

Närhet.

Handlar om delaktighet och engagemang, om nyfikenhet och viljan att förstå. Vi tror att närhet är viktigt i alla sammanhang och mot alla intressenter. En öppen och professionell atmosfär är grunden för den företagskultur vi värnar om. 

 

Kostnadskloka.

Är det sätt vi agerar på i alla situationer, vi ska alltid välja det mest kostnadskloka alternativet för vår kund och vårt företag. Att vara kostnadsklok är inte detsamma som att vara snål, det är att ha mod att ta rätt kostnad i rätt tid. 

 

Ständiga förbättringar.

Är den väg vi valt för att öka den nytta som våra prestationer skapar – hos kunder så väl som för oss själva. Genom att kombinera vår kunskap med de erfarenheter vi vunnit kan vi öka vår effektivitet och skapa värde för alla berörda intressenter.

Johan Sjöblom.

VD
Frågor om CNC Plåt? Fyll i dina uppgifter så återkommer jag inom kort.